135/2020: Κάλυψη δαπανών εξόδων κηδείας άστεγου άπορου δημότη