176/2019: Έγκριση υλοποίησης Προγράμματος Χωριστής Συλλογής Μεταχειρισμένων Ειδών Ένδυσης-Υπόδυσης & Λοιπών υφασμάτινων Υλικών.